Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen bij ons op kantoor ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt