Actuele douane-informatie

Alle informatie voor
invoer en uitvoer
op één plek

Vrijwel iedereen die met invoer en uitvoer te maken heeft, wordt geconfronteerd met in omvang en complexiteit groeiende aangiftes.

Onze applicatie helpt importeurs en exporteurs, expediteurs en vervoerders, op- en overslagbedrijven, ship chandlers, juristen en adviseurs om aangiftes snel, efficiënt en goed voor te bereiden.

Actuele douane-informatie
permanent beschikbaar

Het TARIC Support-platform bevat alle relevante gegevens voor het vaststellen van de correcte goederencodes en over de te treffen douanemaatregelen, waaronder in- en uitvoerrechten. TARIC staat voor Integrated Tariff of the European Communities, het tiencijferig nummer dat een goed aanduidt. Dit nummer bepaalt welk invoertarief wordt gehanteerd en welke documenten voor de in- en uitklaring moeten worden aangeleverd.

Uiteraard worden nieuwe maatregelen direct verwerkt en aangepast, waardoor u kunt voorkomen dat u aangifte doet op basis van verouderde of incorrecte informatie. Betrouwbare, up-to-date regelgeving is voor gebruikers van onze applicatie 24/7 beschikbaar.

Sneller door de douane
dankzij Taric Support

De voordelen van TARIC Support

  • slimme zoekfunctie naar goederencodes
  • inzicht in accijnzen en verbruiksbelastingen
  • GN- en GS-toelichtingen, tariferingen en aantekeningen
  • EBTI: Europees (breed) Bindende Tarief Indelingen
  • transponeringstabellen van wijzigingen in goederencodes
  • indelingsverordeningen en wijzigingen daarop
  • berekeningstool agrarisch element met aanvullende codes

Eenvoudig maar accuraat
overzicht anti-dumping

Het is van groot belang om altijd over correcte informatie omtrent de anti-dumpregelingen te kunnen beschikken van het land waar een lading oorspronkelijk vandaan komt. Accurate informatie, beschikbaar wanneer u die nodig heeft, kan u behoeden voor jammerlijke missers in het vervoersproces.

Wie aangesloten is op dit actuele systeem, vindt daarin gemakkelijk de juiste tarieven van de goederen bij de landen van oorsprong. Dit is een enorme steun bij het voorbereiden van uw aangiftes. Voor terugkerende aangiftes kunnen wij dit proces voor u bovendien automatiseren via onze integratiemodule.

Alle kennis in huis
voor efficiënte scheepvaart

+31 (0)255 545 454 ­Stel ons team een vraag