Uw partner voor gebruiksvriendelijke
platformen en systemen

voor agenten, terminals, leveranciers en andere maritieme en logistieke dienstverleners

Het werk in de maritieme en logistieke sector is sterk aan regels gebonden en de administratieve lasten voor dienstverleners worden steeds zwaarder. Bovendien is er een enorme hoeveelheid data in omloop waarvan de praktische inzetbaarheid vaak te wensen overlaat.

Wij zetten die data om in bruikbare informatie. Met als resultaat: een pragmatische en kostenbesparende verlichting van het administratieve werk. Kunt u zich vooral weer bezighouden met uw core business.

SHIPM8

Digitalisatie in de haven zou het leven makkelijker moeten maken, maar het wordt steeds complexer en de werkdruk neemt toe.

Onze alles-in-een maritieme applicatie maakt de administratieve klusjes eenvoudig en snel én het houdt iedereen op de hoogte.

Dit betekent dat u zich bezig kan houden met het bieden van kwaliteit, hoge service en u de concurrentie een stap voor blijft.

BTS- broker tools

Binnen het besloten communicatienetwerk BTS Coasting van KVSA wisselen scheeps- en ladingeigenaren wereldwijd commerciële informatie uit over de chartering van droge en bulkgoederen.

Maatwerk

Veel maritieme en logistieke systemen zijn generiek opgezet. Zo’n algemeen opgezet systeem lijkt gemakkelijk in het gebruik, maar in de praktijk pakt het vaak anders uit.

Alle kennis in huis
voor efficiënte scheepvaart

+31 (0)255 545 454 ­Stel ons team een vraag