Disclaimer

Disclaimer

De houder en/of exploitant van deze website besteedt zorg en aandacht aan de juiste invoer van gegevens op deze website.

  • De houder en/of exploitant kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens op deze website.
  • Alle gegevens, waaronder vermelde prijzen, hebben een indicatief karakter, hieraan kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend.
  • Het gebruik van deze website is voor eigen risico van de gebruiker.
  • Het auteursrecht op deze website berust bij de houder en/of exploitant van deze website of bij derden, die met toestemming deze website en/of het (beeld-)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de houder en/of exploitant.
  • Verveelvoudigen van deze website en/of het (beeld-) materiaal is slechts toegestaan na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder en/of exploitant van deze website.
  • Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Dergelijke links impliceren niet per definitie een relatie met de houder en/of exploitant van deze website.
  • De houder en/of exploitant van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werking van websites van derden waarnaar een link is opgenomen.
  • Wanneer u problemen ondervindt op deze website, dan vragen wij u ons daarvan in kennis te stellen. Wanneer dit, naar exclusieve beoordeling van de houder en/of exploitant van deze website, mogelijk en nodig is, wordt geprobeerd het op te lossen.